2017-04-10

Bengt Månsson

Kassör

Böklins väg 10

291 77  GÄRDS KÖPINGE

TEL 044-23 50 51

 

 

 

ÄRADE MEDLEM

 

 

Vid genomgång av vårt medlemsregister har vi funnit

 

att några inte har betalat sin medlemsavgift för 2017

 

Vi hoppas givetvis att Du fortfarande vill vara medlem

 

och stödja vår förening.

 

Medlemsavgiften är så låg som 75 kronor.

 

 OBS! Bankgiro!  5055-5077

 

Jag vore tacksam om Du vill inbetala detta senast 30/6 2017.

 

Om Du inte vill vara medlem längre kan Du väl meddela

 

detta till kassören så att vi kan stryka Dig ur registret

 

OBS Ange namn och personnr så att det blir rätt registrerat.

 

Med vänliga hälsningar

 

 

Bengt Månsson

Kassör Wendistföreningen