Riksförbundet Sveriges Militärkulturhistoriska Föreningar

genomför

Generalmönstring 2017

i

Skillingaryd

med publik dag lördagen den 29 Juli

innehållande uppvisningar, guidningar, föreläsningar och lägerliv. Temat är ”1900-talet möter Renässansen”

Två parallella läger skall visa likheterna genom åren men också den utveckling som skett.

Medlemmar Wendistföreningen kan anmäla sitt intresse av deltagande till Hugo Nystrand. Tanken är att ordna samåkning från Kristianstad till Skillingaryd och åter. Fyra personer per bil.

I anmälan skall framgå namn och om Du är villig att köra. Utsedda förare erhåller milersättning. Tiderna för dit och hemresa är inte fastställda ännu, men räkna tidig morgon och hemfärd på kvällen.

Anmäl på telefon 0708-387360 eller helst till hugo.nystrand@telia.com

Hugo Nystrand

Vice Ordf