Agenda vid Wendistföreningen    

Tid

(Dag)

Verksamhet

(Plats)

Viktigare åtgärder

Ansvar

/motsv

Anmärkning

26/1

(To)

Styrelsemöte

(WMF)

Behov av åtgärder inför årsmötet. Övriga frågor.

Ordf./

Alla

 

1/3

Manusstopp W1

Underlag till redaktören

   

1/4

Wendisten 1

Utgivning

Red.

 

6/4

Styrelsemöte

WMF

Årsmötesunderlag.

H Hanssons fond,

Sommarens verksamhet

Medaljkommittén

Ordf./

alla

 

29/4

(Lö)

Årsmöte

(N Åsum)

Enligt kallelse

Kl  1000 öppnas grindarna, museét öppet, Invigning av utställning om Gamla Kristianstad 1847-1947

Alla

 

29/4

Konstituerande styrelsemöte.

(WMF konflok)

Erfarenheter från årsmötet. Konstituering av styrelsen.

Program för hösten.

Ordf.

 

Direkt efter årsmötet
s
e ovan

Våren

Aktiviteter och arrangemang

  • Galopp:Premiär 9/4
  • Salutskjutning i Lund (2/6).
  • Övriga arrangemang i egen och/eller samordnad regi med andra organisationer anges i Wendisten och på WF hemsida.
 

Information anges kontinuerligt på WF hemsida.

26/6

WM Golf

Enligt separat program

V.ordf

Skepparslöv GK

16/7 Derby Jägersro Lars Gismar  

24/8

(To)

Styrelsemöte

WMF

Uppföljning av höstens aktiviteter.

Ordf.

 

9/9

(Lö)

Wendistdagen

Särskildt Program se hemsidan

Kaffe mm,

OBS St Torg

V.ordf

 

15/9

Manusstopp W2

Underlag till redaktören

   
5/10 Medlemsaktivitet Film visning mm Kj Nyberg
U Weinsjö
Annonseras i W1/17
Underlag till
redaktören
senast 1/3 2017

19/10/10

(To)

Styrelsemöte

(WMF)

Erfarenheter och grov inriktning av våren -18. Förber 2/12.

Förb. 1-2 dec.

Ordf.

 

1/11

Wendisten 2

Utgivning

Red.

 

19/11

Galoppen

Sista tävlingsdage för söndagsgaloppen

Malmö avd

Lars Gismar

2/12

(Lör)

Sankta Barbara

Reg.middag

(St.Kronohuset)

Enligt Blixtknippet o styrelsen
gäst: Ev

OVBSK

/BÖM

 

12/12

(Ti)

Styrelsemöte

(Kronohuset)

1. Årsagenda för 2018

2. Övrigt, Uppföljning

Styrelsen

Ansvar för olika evenemang mm, läggs fast.

Sommar

-

Höst

Aktiviteter och arrangemang

.* Planeringsmöte P7

* Föredrag i aktuellt ämne

* Föredrag i aktuellt ämne

* Evt. besök vid minnessten

Övriga samordnade arrangemang anges i separat program och på WF Hemsida.

NN

Tidpunkter för olika aktiviteterna meddelas dels direkt berörda, dels kontinuerligt på WF hemsida.

    Anm: I regel startar styrelsemötena kl 1830   Bo Hansson/Sekreterare WF