Hår kommer en historia från gamla tider berättad för mig av äldre officerare när jag som nybliven fänrik kom till regementet. Om den är sann eller är en skröna vill jag låta vara osagt, något kan man väl le åt den.

Hugo Nystrand

Någon gång på 1920-talet, före det att Wendes Ridande Division och musikkår var nedlagda var man på väg att flytta ut till Rinkaby Skjutfält för sommarens övningar. Mycket materiel var det som skulle förflyttas och regementsintendenten var i lägret för att kontrollera att allt genomfördes på föreskrivet sätt. En ung subalternofficer kommer med en hästfora om tre vagnar. Han blev stoppad av intendenten som barskt frågade:” Vad har vi i första vagnen?” Subalternen svarade:” Det är punsch till befälet i sommar!” Intendenten mörknade men fortsatte: ”Och vad har vi i andra vagnen?” Subalternen svarade återigen:” Det är punsch till befälet i sommar!” Intendent mörknade och bleknade om vartannat och med gnisslande tänder väste han fram: ”Och vad har vi i tredje vagnen då?” Subalternen svarade:” Det är punsch till befälet i sommar!” Nu kunde inte intendenten hålla sig längre utan röt: För helvete, fänrik, hälften kunde ju ha gått på järnväg!” Fänriken gör stram honnör och säger:” Redan klart, kapten!”