Att ensam blöta många

 

Hugo Nystrand tjänstgjorde som chef 3.kompaniet på ArtSS i Älvdalen.

Som alltid före utryckning firade befälen på kompaniet nere vid Rivsjön på skjutfältet med mat

och dryck. Som avslutning ville befälen fira sin populäre kompanichef med ett dopp med kläderna på i sjön.

Hugo grunnade hur han skulle kunna utkräva hämnd för detta tilltag och befallde kompaniets befäl att utryckningsdagen ställa upp vid Stolpladan på Norra fältet för genomgång på morgonen.

Hugo hade sedan avtalat med helikopterpiloten som vi använde för transporter och brandbekämp-

ning att fylla vattentanken som hängde under helikoptern och vid fastställd tid flyga över Stolpladan och släppa sin last. Hugo själv stod och väntade på begivenheten på säkert avstånd både avséende

stänk och repressalier.

Han kunde ensam blöta många.