All redovisning måste stämma

 

Under en övning i Skillingaryd var styckjunkare Nilsson batterichef. Han kallades även Kimpa av

sina närmaste bekanta. Tillnamnet berodde på att han i sin ungdom spelat fotboll i malmöområdet och hans manande tillrop ”Kämpa grabbar” blev på malmöitiska kimpa grabbar vilket förföljde honom även till regementet.

Nog om detta. Vid övningens slut skedde kontrollräkning av rör och granater vilket visade att det saknades ett rör. Trots en upprepad kontrollräkning var röret fortfarande borta.

Kimpa ville inte stå med skammen att ha skjutit iväg en granat utan tändrör varför han beordrade

pjäsgruppen att lasta en granat i hans tgb 903.

Under tiden som batteriet förberedde avmarsch åkte granaten och Kimpa till ett närbeläget vattendrag varvid granaten fick genomföra ett dyk i detta.

När sedan förbandet hade nått Skillingaryds läger och urlastning genomfördes kom en lycklig pjäsgruppchef fram till Styckjunkaren och anmälde att man hittat det saknade röret.

Nu fanns det bara ett sätt att reda ut situationen för Kimpa. Ett återbesök vid vattendraget där även röret nu fick sin våta grav.

All redovisning stämde vid inlämningen.