Städprestationer

 

Stora skjutbanan hade en förbindelse från skjutvallen till markörgraven vilken sällan fungerade varför man hämtade Walkie Talkies på serviceförrådet för att säkerställa sambandet.

Öfu Åke Sellrup var på väg från kompaniet till skjutbanan med två Walkie Talkie i handen när han uppmärkammar två handräckare som städar i ett logement.

Åke inser vad nästa städobjekt blir och gömmer en påslagen Walkie Talkie i ett logementsskåp varefter han gömmer sig längre bort i korridoren. När den engagerade städpersonalen kommit in och påbörjat sin uppgift säger Åke ”Städa bättre i hörnet