Flyttprestationer

 

Som plutonchef på 8.kompaniet hade jag till hjälp Överfuriren Åke Sellrup som var en riktig

spjuver. Jag har många historier om hans bedrifter , här kommer ett par.

8.kompaniet var regementets största och kallades också ArtSS kompaniet eftersom en stor del av soldaterna och befälet åkte till Älvdalen efter sin grundutbildning.

Detta gjorde att man flyttade om så att grupper och plutoner skulle bo tillsammans i största möjliga mån vilket också innebar att sängar och skåp tre gånger om året flyttades runt.

Vid ett tillfälle kom Åke gående i korridoren på övervåningen när han hörde två handräcknings-värnpliktiga beklaga sig över att de skulle flytta ner fyra skåp från övervåningen till första.

Åke var alltid beredd att ge råd och han sade att de skulle kunna öppna fönstret och släppa ut skåpen den vägen för att sedan bära in dom på bottenvåningen.

De handräckningsvärnpliktiga ansåg detta vara en lysande idé men Åke sade att de för säkerhets skull borde redogöra för detta för kompaniadjutanten rustmästare Per Johansson.

Kompaniadjutanten insåg att denna idén inte hade sitt ursprung hos hans handräckare och efter  viss efterforskning anade Per vem som stod bakom.