Rekryteringskampanj till Wendistföreningen!

Medelåldern i Wendistföreningen stiger med naturlighet år från år
och det skulle vara önskvärt om vi kunde föryngra föreningen allt
efter som. Från början var det en förening för anställda och
värnpliktiga vid regementet men numera är den öppen för alla
intresserade som vill stödja och vårda minnet av regementet.
Vad får man då för medlemskapet? Först och främst tidningen
Wendisten två gånger om året men också möjligheten att delta
i föreningens aktiviteter som ”öppet hus” vid Wendes Militärhistoriska
Förening (WMF) i samband med årsmötet i maj, Wendesgolfen för
den golfintresserade i juni, minnesceremonin vid Stora Torg och
Norra Kasern i september samt Firandet av Sankta Barbara/
Högtidsmiddag i december. Wendistföreningen sponsrar på ett
eller annat sätt samtliga aktiviter. För den historiskt intresserade är
Wendisten även ett organ(det enda!) för WMF med artiklar om
gammalt och nytt därifrån.

Vi vänder oss till Dig! Du kan själv bidra med att rekrytera
någon Du känner till föreningen. En annan variant är att Du ger
bort ett medlemskap till Dina barn eller barnbarn och
om sedan deras intresse väcks, så väljer de själva om de vill
vara med i fortsättningen. Lyckas Du rekrytera fem medlemmar
så belönas Du med ett särskilt omnämnande i Wendisten samt
fem års fritt medlemskap!
Kavla upp ärmarna och sätt igång!

Nya medlemmar anmäls till Bengt Månsson 044-235051 eller
epost: bengtmansson@live.se

Styrelsen

 

 

 

 

( HEM )