Sankta Barbara och Hennes Gyllene Kartesch Orden

Legenden om Sankta Barbara

Barbara föddes i slutet av 200-talet i staden Nicomedia i mindre Asien, inte långt från den nuvarande staden Izmir.

Hon var dotter till en framstående adelsman och växte upp till en underskön kvinna. Hennes mjuka sinnelag gjorde henne mottaglig för den kristna läran, vilket ogillades i allra högsta grad av hennes fader, som på alla sätt försökte återföra henne till familjens tro på de gamla gudarna.

Barbara gav inte efter, varför fadern spärrade in henne i ett torn. Det hjälpte inte, hon fortsatte att be sina kristna böner. Fadern beslöt då att döda dottern, men som ett mirakel öppnades en spricka i tornet och Barbara kunde fly.

Barbara tog sin till flykt till en bergskreva där en fåraherde så småningom fann henne. Herden slog larm och Barbara infångades. Herren straffade herden genom att förvandla honom till en stenstod. Fåren blev gräshoppor.

 Fadern förde Barbara till inför rätta. Genom tortyr försökte man få henne att avsvärja sig sin kristna tro, men varje natt efter en tortyrdag läktes Barbaras sår. Mystiska ljus lyste upp hennes fängelse. Barbara gav inte upp, varför domaren nödgades döma henne till döden.

Fadern bad att själv få halshugga sin dotter. Så skedde. Då kom ett våldsamt dån och en ljungande blixt som dödade fadern. Nästa blixt dödade domaren.

Enligt den julianska kalendern dog Barbara martyrdöden den 4 december år 306.

De mirakel som inträffade under Barbaras martyrskap medförde att kristenheten helgade henne. Hennes kvarlevor var en tid begravda i Marcuskyrkan i Venedig.

 

Barbara som skyddshelgon

Från 700-talet tillbads Sankta Barbara som skyddshelgon av folk som bad om skydd mot faror. Folket trodde att om man var snäll mot Sankta Barbara skulle man slippa det öde som bland annat hennes grymme fader drabbades av.

Sankta Barbara blir artilleristernas skyddshelgon.

I artilleriets barndom var kanoneldrören sköra och krutet var inte särskilt stabilt. Eldrörsexplosioner tillhörde vanligheten. Som kuriosa kan nämnas att straffångar kunde dömas till val mellan halshuggning eller att ingå i en pjässervis. Till en början valde fångarna att ingå i servisen men efterhand blev det allt vanligare att föredra halshuggning som ett lindrigare sätt att dö. Lagen ändrades därför och valet av halshuggning togs bort.

Dåtidens religiositet gjorde det naturligt att för ”fyr” be en bön till det helgon som man ansåg hade makt över blixten. Man bad helt enkelt att Barbara skulle se till att blixten/explosionen inte skulle drabba kanonservisen.

Ett annat skäl att be en bön och göra korstecknet före kommandot fyr var att artilleriets blixt och kulans kraft skulle förgöra den lede fienden. Så sent som under andra världskriget förekom det att katolska artillerister föll på knä och bad en bön innan de anmälde ”eldberedda”.

I Sverige återupptogs firandet av Barbaradagen under 1980-talet efter det att befäl från A4, A8 och A9 under ett par år varit inbjudna till det norska artilleriets Barbarafirande. A8 kom först igång, sedan följde A4 samt A9 och så småningom även Wendes efter.

Idag är det en självklarhet att artillerister firar sitt skyddshelgon.

 

Gyllene Kartesch Orden

Orden består av följande grader:

Storfyrverkare (Särskilt av Blixtknippet honorerade)

Överfyrverkare (Särskilt av Blixtknippet honorerade)

Underfyrverkare (Särskilt av Blixtknippet honorerade)

Guldkanonjärer (minst tio års deltagande i Sankta Barbara-firandet)

Silverkanonjärer (minst fem års deltagande i Sankta Barbara-firandet)

Bronskanonjärer (minst ett års deltagande i Sankta Barbarafirandet)


 

Styrelsen för den Gyllene Kartesch Orden benämns

BLIXTKNIPPET

och har förutom Storfyrverkartiteln även hederstitlar enligt nedan. 2017 års Blixtknippe utgörs av:

Överbeskyddaren

Rolf Ohrlander  

Bössmästaren

Hugo Nystrand 

Arklimästaren

Sven-Åke Nilsson

Övermineuren

Anders Albäck

Regementsförvaltaren

Karl-Johan Nyberg

Rustmästaren

Lena Nystrand

Regementsprofossen

 Bengt Månsson

Styckjunkaren

Ulf Weinsjö

Heders-styckjunkaren

 Anders Emanuelsson

 

Storfyrverkare (Fyrlågig granat) och tilldelningsår

Bo Silverbern                             1987                                              Leif Mårtensson                        2001

Anders Emanuelsson                2002                                              Bo Hansson                                 2007

Ulf Weinsjö                                 2008

 

Överfyrverkare(Tvålågig granat) och tilldelningsår

Bengt Rytterdahl                       1987                                              Lennart Uller                              1988

Olle Henriksson                          1990                                             Bo Palm                                       1993

Martin Kjellman                         2002                                              Anders Albäck                            2002

Patrik Ekstrand                           2003                                              Bo Hansson                                 2004

Gustav Ask                                  2006                                              Ulf Weinsjö                                 2006

Anita Andersson                        2013

Underfyrverkare (Enlågig granat) och tilldelningsår

Bo Palm                                       1987                                              Sven Åke Nilsson                       1988

Bo Hansson                                 1989                                              Kjell Tuvesson                            1988

Olle Henriksson                          1989                                              Göran Lindenberg                      1990

Björn Svensson                           1992                                              Bruno Malmlind                         1992

Olle Ask                                        1992                                              Jonas Fransson                           1993

Håkan Mauritzson                     1993                                              Tomas Lundahl                           1996

Thomas Bjerregard                   1996                                              Björn Åberg                                 1997

Kristian Plantin                           1998                                              K-G Karlsson                               1999

Anders Albäck                            2001                                              Martin Kjellman                         2001

Patrik Ekstrand                           2001                                              Roger Strandkvist                      2001

Gustav Ask                                  2004                                              Anders Haskel                            2005

Leif Persson                                2005                                              Ulf Weinsjö                                 2005

Karl Johan Nyberg                     2007                                              Anita Andersson                        2008

Otto Schalling                             2009                                              Lena Nystrand                            2012

Karin Hugosson                          2012                                              Bengt Månsson                          2013

Björn Hoffer                               2014                                              Catarina Nyberg                        2015

Åke Larsson                                2015                                              Tore Larsson                               2016

 

Övriga medaljer utgörs av Lindormens Förstjänstmedalj och Sankta Barbaras Hedersmedalj

Förtjänstmedaljer till vänster och Hedersmedaljer till höger

Lindormens Förtjänstmedaljer har tilldelats:Leif Mårtensson 2005,Hugo Nystrand 2007, Olle Ask 2008, Sven Åke Nilsson 2011, Anders Albäck 2012,Leif Persson 2013Rolf Ohrlander 2014 och Hans-Bertil Hansson 2016

Sankta Barbaras Hedersmedalj tilldelas de som hållit ett inspirerande tal till Sankta Barbara.

 

 

Bilder från Sankta Barbarafirande genom åren

fotoro1

Blixtknippet och Sankta Bara Lina Nystrand 2005

foto2

Bössmästaren med Sankta Barbara 2008 Jessica Nilsson

foto3

Överbeskyddaren utser Sankta Barbara 2012 Sandra Nilsson till silverkanonjär

foto5

Sankta Barbara 2014 Andrea Månsson

foto5

Bössmästaren  och Sankta Barbara 2015 Erica Månsson

foto6

Tore Larsson berättar bejublat om flydda tider 2015

St barabar 2016

Sankta Barbara 2016, Linn Nilsson, till vänster Leif Arne Nilsson och Helena Hasselmyr-Andersson