Wendes historia ett litet axplock ur regementets mångåriga historia

 

-1794 Wendes artilleriregemente A 3

Regementet bildades 1794 genom delning av det dåvarande Kgl. Artilleriregementet. Det var till en början förlagt i Kristianstad, Landskrona, Malmö, Kalmar och Stralsund. Från 1815 låg regementets huvuddel i Kristianstad och med 1-2 divisioner i Landskrona 1831-1897. Därefter var hela regementet samlat i Kristianstad. Regementet var värvat till 1901. Till 1927 ingick en ridande division ingående i kavallerifördelningen 1994 flyttade regementet till Hässleholm där det samlokaliserades med P 2. Regementet drogs in 2000.

Litteratur: S. Ossiannilson: Wendes regementes historia 1794-1944. Kristianstad 1944.

Scheutz Sven: Kgl Wendes artilleriregementes historia 1794-1994. Kristianstad 1993.

Källa: http://www.landsarkivetkbh.dk/oresund/fakta/regimenter.htm