Wendistföreningens Styrelser och Medarbetare i Wendisttidningen

Lista över Wendistföreningens styrelse och representanter som kallas till föreningens styrelsemöten.

Wendistföreningen c/o Månsson Böklins väg 10 29177 Gärds köpinge BankGiro 5055-5077

ändrad 2017-05-02

 

 ”Befattning”  Namn  Gatuadress   Postadress      Tfn   E-Post
Ordförande (ÖVBSK) Rolf Ohrlander   Sutarevägen 10 281 35  Hässleholm 0451-84886
0705-977733
rolf.ohrlander@skane.se
rolf.ohrlander@telia.com
Vice ordförande (BÖM) Hugo Nystrand   Kullagatan 10 281 33  Hässleholm 0451-898 22 hugo.nystrand@tellia.se
Sekreterare Bo Hansson Riddaregatan 24   290 34  Fjälkinge 044-503 51 Bo.Ingvar.Hansson@telia.com
Kassör Bengt Månsson Böklins väg 10 29177  Gärds Köpinge  044-235051 bengtmansson@live.se 
Ledamot   Anders Ahlbäck  Oxelvägen 6  27350 Brösarp 0414-73369 anders.alback@telia.com 
Ledamot (ARM) Sven-Åke Nilsson Tegelslagarevägen 26 291 44  Kristianstad 0704-447520  svenake.nilsson@hotmail.com
 Ledamot  Agneta Månsson Böklins väg 10 29177  Gärds Köpinge 044-235051 agnetamansson@live.se  
Ledamot Ulf Weinsjö  Örnholmsvägen 11 37591 Mörrum  0704-400751 um.weinsjo@hotmail.com
Ledamot Karl-Johan Nyberg Skolgatan 20 29173 Önnestad 044-70263 0732-030064 044-70263@telia.com
Ledamot Lena Nystrand Kullagatan 10 28133 Hässleholm 0451-89822
0705-789722
hugo.nystrand@tellia.se
Suppleant Per Danebjer Kärnyxvägen 3 29166 Kristianstad 044-229351 per.danebjer@telia.com
Suppleant          
Suppleant  Kenneth Persson Tivolibacken 6A 29037 Arkelstorp 0450-63560 ?
Suppleant   Ronny Eklund Trollemöllavägen 81 29794 Degerberga 044-350123 0708-156476 ronny.eklund@telia.com
Redaktör/Webbmaster  Carl Fredrik
Beijer
Orrvägen 10 29175 Färlöv 0733-607087 wendisten@yahoo.com
Ordf Helsingborgsavd Jan Friberg Eksjögatan 24  25251 Helsingborg  042-180572 friberg.i.jan@telia.com

Ordf Malmöavd 

Lars Gismar

Helmfeltsgatan 8

21148 Malmö

040-6114768

0706-736472

 
Ordf Stockholmsavd  Erik Lidén  Norrtullsgatan 59 113 45 Stockholm  0708-13 52 50 erikv.liden@comhem.se

 Sekr Sthlmsavd  

Ulf Löwenmo 

 Norroten, Sköttorp

642 92 Flen

0157-93 123, 0702-090197

 ulf@lowenmo.se

Ordf WMF Leif Mårtensson Ridhusgatan 3 291 31  Kristianstad 044-121903 0768-232284 leif.ridhusgatan@spray.se
Ordf valberedningen Bengt Törnqvist Borstnejlikegatan 20 29150 Kristianstad 044-125146 0706-681485 bengt.tornkvist@combitech.se

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                         

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Hem)