Länkar till olika Hemsidor om Wendes Artilleriregemente och dess historia

Innehåll Länk Anteckning
Wendes Artilleriregemente Bildande

http://www.artreg.mil.se/article.php?id=97

Försvarsmaktens Hemsida Artilleriet
Jönköpings Artilleriregemente

http://www.artreg.mil.se/article.php?id=92

Försvarsmaktens Hemsida Artilleriet
Landsarkivet Danmark http://www.landsarkivetkbh.dk/oresund/fakta/regimenter.htm Militära förband i Skåne
Wendes militärhistoriska förening http://www.rygheimer.com/wmf Samling av olika historiska artilleriföremål
A9 Officersklubb i Kristianehamn http://www.a9officersklubb.se Hej Wendister!
Nu har även A9 Officersklubb i Kristinehamn blivit interaktiva och skapat en hemsida.
 
A7 Kamratförening hemsida http://www.a7kamratforening.se Gunnar Trennestam hälsar till alla artillerister att A7 Kamratförening har ny adress c/o Gunnar Trennestam Styrmansgatan 361 62150 Visby och en trevlig hemsida.
Svea Artilleriregemente A1 http://www.sveaartilleri.se Här finns Svea Artilleristernas hemsida
med information om Svea artilleriföreningen
Kamratföreningen Smålandsartillerister http://www.a6kamrat.se/ En trevlig sida från smålands Kamratförening
Artilleriregementet http://www.artreg.mil.se/ Hemsida för Artilleriregemente
Wendes artilleri http://www.buf.kristianstad.se/wendes/info/historia.htm Mer information om Wendes artilleri